TILU SAHURUN


CECEKELAN HIRUP

[asmarandana]

kahiji hiji pangger tur yakin
kadua diri sumerah
tilu lampah masing hade
cekeleun mun hayang bagja
di dunya katut aherat
iman islam ihsan estu
kudu gulangkep makena

pikeun nu milih nu lain
neangan anu teu nyampak
pinter tapi kabalinger
ka pangeran ngaluhuran
hirupna ngatur sorangan
majar aherat teu kudu
dipikiran keur didunya

tilu sahurun nu tadi
teu bisa dipisah-pisah
sakabehna kudu jangkep
cecekelan hirup urang
keur ngahontal pangriroNa
salamet bagja kapuluk
di dunya rawuh aherat

coba geura urang pikir
nu sekuler pamadegan
hukum positip disangkeh
dijadikeun pangandelan
bet bahan pacentalan
tujuh urang ahli hukum
pamadeganna dalapan

kaadilan dibareuli
ku duit dipasidangan
ra’yat nu miskin olohok
kaadilan ngajauhan
aya ge enyay enyayan
anu kuat tangtu punjul
keur nu lemah mah tamaha

kitu deui jual beuli
nu dasarna harga pasar
nu modal leutik mah eleh
ngayonan ‘den konglomerat
nu modalna karuat
balantik loba nu bangkrut
nu aya ge seuseut seuat

nu gawe maen pulitik
kebek parebut kahayang
katempona araraneh
matak lieur ngabandungan
najan urang diwakilan
pan jangjina lain kitu
geuningan mengkol di jalan

saincak saparipolah geuning
mun jauh tina agama
kabagjaan bakal towong
boro-boro katingtriman
anu aya pacengkadan
kaom nu dolim arangkuh
barokah teh ngajauhan.

sajarah di unggal nagri
nu bihari darigjaya
jalmana darolim kabeh
cilaka tumpur tur musna
mun geus ninggang mangsana
henteu bisa menta tulung
meunang pangla’nat pangeran

nagri nu ngadeg mimiti
dibela para pahlawan
nu jihad hatena soleh
nandonkeun raga jeung nyawa
didasaran ku agama
palasipah anu luhur
kiwari teu dipiara

kalah miara nu lain
ngamuhit budaya lian
budaya asli dikeser
kapeped ku kadunyaan
agama jadi maenan
balukarna jalma bingung
henteu puguh cecekelan

—–
skmi 25102014
October 26, 2014 at 11:51am

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s