MIKAHEMAN BASA SORANGAN


KAJEMBARAN BASA SUNDA
[asmarandana]

hayang apal basa inggris
kursus dibelaan hutang
ngapalkeun hese beleke
henteu wegah najan susah
reueus lamun pareng bisa
ngomong teh bisa cas cis cus
asana teh beuki gaya

tapi mun basa ‘parancis’
nya eta basa sorangan
tambelar ditoler toler
haroream ngaropea
sangkilang euyeub tur jembar
matak helok bangsa batur
nu diajar basa sunda

contona mah aya hiji
kecap sarua maksudna
tanda jalma batur ngobrol
pasangan keur pacentalan
batur basa paguneman
ngan bedana ucap wungkul
nu dimaksud angger eta

nya eta kecap silaing
nu maksudna teh andika
sarua hartina maneh
maksudna mah pan ‘didinya’
eta teh anjeun hartina
pangersa kanggo pangagung
basa garihalna sia

salira hartosna sami
teu benten ti panjenengan
ka putra nyebatna hidep
ka menak nyebat gamparan
ka caroge nyebat engkang
ka raja nyebut sinuhun
ayi ka nu leuwih ngora

aya deui clom giriwil
kanu nguseupna bangenan
useup anu karek anclom
geuwat lauk teh nyanggutan
sabab resep ngambeu eupan
ari gep ari kunyunyud
giriwil laukna beunang

anu nyemah kitu deui
datang geuwat disuguhan
paribasana teh geksor
marengan dahareun aya
semah teu ngadago heula
sanajan karek gek diuk
sor suguh pada harita

dur am mangsa wanci magrib
kitu budak nu puasa
dur bedug basa ditakol
am dahar ngubaran lapar
didodohona ti asar
ta’jil nu dikumpul-kumpul
tungtungna henteu kadahar

loba deui mun diwincik
kajembaran basa sunda
tapi naha jadi aneh
jalma teh henteu arapal
alesan hese makena
kalah make basa batur
milu kumaha ramena

lian ti kudu diaji
utamana mah da prakna
heug dipake sapopoe
teu cukup alusna sastra
tapi keur kabeh sakumna
pake dina hirup kumbuh
gejahkeun ku balarea


‘parancis’ = parapatan ciamis

skmi 12042012

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s