AHLAK ANU SAE


HANDAP ASOR
[asmarandana]

pancen mahluk nu kumelip
nu ngaran jin jeung manusa
ngaula anging ka alloh
larangan henteu dirumpak
piwaranganna dilampah
unggal sore unggal isuk
hate jeung diri sumerah

taya basa gindi pikir
komo deui belang bayah
jajauheun kana sombong
adigung tur adiguna
cikoah bari ngahina
asa aing luhur tangtung
hiri dengki ka sasama

ka batur ulah sok sirik
ujub takabur jeung sumah
cangcaya hangham jeung ngece
asa aing pang onjoyna
sanajan henteu rumasa
katempo karasa batur
lumampah urang minculak

tata titi laku lantip
suranyeh dibarung sopan
henteu weleh handap asor
ka batur teh ngahargaan
komo jeung silih tulungan
mun teu bisa mah pan cukup
sasadu ngucap wayahna

leres pisan da kiwari
kacandak sakaba-kaba
lumrah turta henteu aneh
kalangsu haliyah dunya
ahlak sae teh dirumpak
sopan santun tos teu usum
nyaur songhar tos biasa

alatan mah repormasi
sagala kudu merdeka
tapi naha mararengkol
melengkung bekas nyalahan
lampah teh kabuntrak-buntrak
padahal laluhur elmu
teu siga kolot baheula

najan ngaji ngan saeutik
tapi amal kudu loba
hirup susah tapi soleh
memang henteu sadayana
tapi da karereaan
sok resep ngalajur napsu
kalakuan teu di jaga

kiwari jamanna ganti
lain maido ka jaman
tapi cekelan papagon
lamun urang hayang jaya
bagja dunya jeung aherat
teguh pancuh ahlak alus
ulah rek ngarasa hina


skmi 26102011
by Mang Jojo on Wednesday, October 26, 2011 at 8:30am

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s