BAGEUR DITANGKEUP KACLEP DITANGKEP


DISEUPAH TIWUKEUN
[maskumambang]

tangkal tiwu dipesek nepika bersih
terus dipotongan
digayem rasana amis
ngeunah keur ubar halabhab

caina teh diseuseup nepika garing
hayoh digegelan
sakalian bari nyisig
ngosok huntu sakalian

mun geus garing seupah diutahkeun kuring
piceun ka jarian
terus nyokot hiji deui
nepi ka beuteung bungkiang

mun tutujon mangsana can kapimilik
sok satekah polah
dibelaan wani nyegik
korupsi ge dilakonan

lamun inget polah kotorna pulitik
geus pada arapal
najan uacapan sok mungkir
hate mah teu ngabohongan

mun keur butuh ditangkeup di sina linggih
tur di dama-dama
tapi munkatohyan licik
api-api teu arapal

nu kieu teh geus aya ti keur bihari
nepi ka ayeuna
lain ngan saukur ngimpi
da buktina kanyataan

alusna mah ngagayem teh maca tasbih
dicampur istigpar
hirup kumbuh loba eling
supaya urang teu mengpar


skmi 11082011 – 11091432
by Mang Jojo on Thursday, August 11, 2011 at 11:34am

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s