NYIRIB


NGAWURKEUN HUUT KANCRA TEU KAALA
[kinanti]

I
sesemperan tina nutu
meunang huut reujeung menir
lumayan dipake parab
biasana lamun nyirib
lauk teh pek nyaratuan
disirib pating giriwil

sirib teh sakali ancrub
bangenan hasil mucekil
tawes nilem jaer kancra
kajait terus disair
wadahna make karamba
engkena arek dipilih

anu bindel jeung lalembut
baris dialungkeun deui
dipilih anu sedengna
tilu ramo kurang leuwih
ngalana oge teu rea
cukup keur dahar saumpi

sakapeung teu meunang lauk
sareubeuheun bet ngaleungit
jigana salah waktuna
nyiribna teh lain wanci
parabna teu diasantokan
aya ge ukur berenyit

II
duka teuing da bet kitu
lakon budak hese leungit
hayang jadi wakil rayat
angger keneh make sirib
tapi lain samanea
nu ieu mah beda deui

partey teh sirib pemilu
ngan huutna make duit
syaratna teh kandel pesak
omongan sing bisa nyihir
jeung pinter ngabibitaan
jeun teuing bukti mustahil

duit teh keur umbul-umbul
baligo banner jeung topi
kaos kampanye di sebar
kitu deui ongkos bengsin
geus puguh duit setoran
ka partey ge henteu leutik

daerah pilihan jauh
barina ge kampung deuih
patandingna kuat pisan
jaba duitna merekis
partey teh salah neundeuna
panghandapna ngaran kuring

mentegeg sarta hanjelu
jadi henteu duit ledis
hanas enggeus bebeakan
tapi geuning teu kapilih
rek menta ganti kasaha
kapok moal deui-deui


skmi -06032011
Sunday, March 6, 2011 at 4:24pm

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s