INBOX


AJRAG-AJRAGAN
[asmarandana]

tukang koropak teh sumping
ngalebetkeun hiji surat
kana kotak anu nemplok
dina pager palih kiwa
geuwat ku kuring dibuka
anu ngintun teh ti bandung
rerencangan waktos budak

nyarios ka ema isin
bilih henteu diwidian
tapi anjeuna teh naros
ti saha anu ngintuna
atuh kuring teh balaka
disebatkeun ti si anu
sobat anu kasep tea

ngaraoskeun bingah ati
waktos ema ngawidian
anjeuna masihan artos
kanggo ongkos sareng jajan
dibarung omat-omatan
ati-ati lamun gaul
ulah arek sambarangan

dongkap ka bandung teh enjing
sobat teh cenah ngantosan
toko di kopo caket tol
di dinya teh rame pisan
macetna ge teu katahan
ngahunted angkot teu maju
sihoreng nunggu muatan

basa lungsur tina mobil
ki sobat atos ngajega
tangan kuring teh dikael
dikepeskeun sabab era
da kuring mah teu biasa
di lembur mah da teu umum
lain muhrim teh pan haram

aya panggung ngajungkiring
tina beusi raragana
ngajeblag tulisan inbox
nu nangtung aya tiluan
saurang jadi bodorna
nu lalajo teh ngaliud
sarurak eak eakan

anu nyanyina gareulis
nu maen musik garagah
sepekerna matak torek
tarik pisan kakupingna
nu nongton ajrag ajragan
kuring mah ngan ngembang kadu
olohok tapi gumbira

geuning di kota mah lain
kabungah bisa disiar
di kampung mah hararese
lamun rek ajrag ajragan
tara pisan jeung dihaja
da ngadadak dina waktu
mangsa narima kabungah

basa sobat nganteur balik
nu di tuju bumi ua
di angkot manehna waleh
hayang sering babarengan
neruskeun lacak keur budak
majar pindah we ka bandung
supaya henteu paanggang

di ua kuring teh meuting
tapi mata teh norelak
inbox na hate nyangkoyot
dagdigdug ajrag ajragan
pikiran nganteng teu kendat
janari kuring karek dug
sare teh ngimpi manehna


skmi – 04032011
Thursday, March 3, 2011 at 10:30am

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s