WILUJENG SONTEN


WILUJENG SONTEN
[amarandana]

pasosonten raos calik
mayunan sawah nu lega
daun pare ngemplok hejo
langit koneng mani umyang
gunung bulao ngajajar
nyerangkeun laku nu buhun
waktu urang sasarengan

urang harita pasini
duaan jangji satia
awor jeung sora tonggeret
sorana nyengkring mirigan
turaes oge miluan
manuk dederuk arunggut
siga anu ngahaminan

saung awi tagog anjing
hateupna eurih ngagebay
didinya urang nyarande
nyanghunjar lambar ngageday
pameunteu mani marahmay
jajantung asa rek urug
ngageter tur raranjugan

bakating ku bingah ati
bagja taya papadana
harepan kapayun engke
ngahiji urang duaan
ngabulungbung na lamunan
waktos nyerepet teu emut
dur magrib urang papisah

hayu nyai urang mulih
kade bilih tisoledat
ulah nincak anu tember
kade ah bilih kasura
ku hinis nu pabalatak
margi rukap seueur cucuk
tilas reungkeup balong akang

pesen akang mah mung hiji
ulah rasa mokahaan
kabengbat pamuda sanes
nu ngagoda lelembutan
ku artos sareng bibita
mun nyai alim kaduhung
sareng satia ka akang

akang bade wangsul enjing
nyiar kipayah ka kota
wayahna sing sabar wae
ulah bosen nya ngantosan
ageung milik susuganan
dugika sasih rayagung
mangsa urang dirapalan


skmi – 23012011
January 23, 2011 at 4:49pm

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s