TUTUP BUKU


TUTUP BUKU
[kinanti]

bekel gawe meunang kursus
bon a bon b akuntansi
gawe teh nyenyekel angka
jurnal koreksi jeung posting
ngaguliksek buku besar
tapi da teu nyekel duit

sok riweuh mun ahir taun
digawe teh beurang peuting
nyayagikeun keur laporan
neraca jeung laba rugi
saldona teh kudu ‘balans’
bener kumplit sarta rapih

dititenan unggal akun
saluyu jeung tanda bukti
tapi kadang kala beda
nu ditulis jeung dibeuli
teu cocog reujeung aturan
atawa dana ‘exceeded’

lamun kajadian kitu
kwitansi balikeun deui
ka anu boga anggaran
koreksi sina diganti
mun ‘exceeded’ mah ditolak
sabab kaleuwihan teuing

panyakit anu ngabaku
anggaran henteu di-‘rilis’
antukna teh seueur sesa
ngadadak seueur kwitansi
supaya dana kaala
meseran nu teu peryogi

mun proyek hoyong ditututp
enggal atuh geura tawis
eta berita acara
ku nu ngaborong tur bohir
nembe ku urang dibayar
pami seseratan kumplit

dua tahap waktos nutup
ngawitan ‘desember hiji’
ahir sasih pamungkasan
tutup buku akuntansi
sataun campleng lamina
kedah ditutup sing rapih

‘desember dua’ mah nyusul
memeh tengah januari
keur ‘adjustment’ koreksian
transaksi nu can katampi
tapi tanda bukti jelas
‘beban’ keur taun kamari

aya nu sepor jajantung
lamun keuna ku audit
sieun aya kasalahan
najan teu ngahaja teu sing
sabab kadang sok kaliwat
kapeped waktu teu tartib

baheula mah sok baringung
lamun aya nu inspeksi
bukti transaksi teu waras
lalucu jeung henteu logis
araneh jumlah jeung tanggal
dede jeung teu kronologis

dina bisnis geuning kitu
nu ideal jeung teori
sok rea pisan bedana
nyerempet sautak-eutik
kapaksa lain ku hayang
tapi angger kudu milih

resiko kudu ditanggung
sayagi argumentasi
alesan nu asup akal
taki-taki diaudit
miharep henteu ditolak
da eta nguntungkeun bisnis

sukur lamun beres lulus
hasilna tina audit
asup wajar tanpa sarat
hate tengtrem ngeunah pikir
cape ge henteu karasa
bungah bungrat suka ati


skmi- 27122010

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s