NGADAWEUNG


HANDAPEUN CARINGIN
[maskumambang]

tilu poe kuring indit ka batawi
arek nganteur budak
manehna teh milu testing
hayang boga pacabakan

jugjugeun teh nya eta wewengkon elit
di mega kuningan
palebah rasuna said
daerah nu agreng pisan

ngadagoan budak anu eukeur testing
badan katirisan
da air conditioning
disetel tiis kacida

jig kaluar palebah tangkal caringin
aya opat dipan
angin leutik ngahiliwir
mun ngadaweung genah pisan

dihareupeun gedong coklat rada unik
kantor dubes qatar
beulah kenca dubes deui
nu ieu mah ti thailand

madep ngaler rea gedong ngajalegir
beh ditueun lapang
kuring bet ras inget deui
kana warta tipi tea

I
ngalenggeceng tapi da henteu nyengceling
gedong luhur pisan
ritz carlton nu urang ‘amrik’
tempat ngumpulna sodagar

eta gedong kungsi geunjleung dina tipi
da basa harita
cenah di bom ku ‘teroris’
duka tah naon margana

kajadian bom sababaraha kali
basa samemehna
dua kali nu dibali
hiji di bursa jakarta

ceuk media aya jalma nu neuteuli
namplokeun amarah
ka pamarentahan ‘amrik’
nu nandasa umat islam

ceuk nu hiji teroris kudu dibasmi
nu sejen ngabela
matak lieur anu nguping
pulitik parebut paham

II
jumaahan di gedong nu pulas gading
‘er en i’ ngarana
eta kantor pa nasrudin
dirut nu tiwas ditembak

kageunjleungan ngalibetkeun seur jalmi
di sered ka landrat
aya komandan pulisi
malah ketua ‘ka pe ka’

jalma elit kadang kala rea intrik
tur silih begalan
pacampur reujeung pulitik
loba cara dilakonan

ceuk koran mah caritana ‘caddy’ rani
gadis golf mencrang
dijontrotkeun ka anshari
ketua ‘ka pe ka ‘ tea

sihoreng teh rani istrina nasrudin
titah ngadeukeutan
ngagoda ka ki anshari
di hotel pisan nyentegna

pacentalan jaksa advokat jeung hakim
kacida ramena
perkara ieu nu hiji
matak genjlong sa nagara

III
anu bener saha atuh da teu ngarti
iwal ti pangeran
anu moal owah gingsir
teu siga model jelema

kudu sabar tungguan engke di akhir
saha nu katohyan
salah jeung bener kapanggih
ditaker mizan pangeran

jumaahan nangtung teh tukangeun khotib
anu tadi khutbah
logatna geuning batawi
bentes teu malapah gedang

disaurkeun urang memang butuh duit
tapi kudu sadar
lampah hade rea eling
panceg pengkuh nyekel iman


tamanA9 mega kuningan 15122010

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s