REUNGIT JEUNG KARINGET


REUNGIT JEUNG KARINGET
[kinanti]

sok hiber bari ngahiung
liarna teh lamun peuting
resepeun mun hawa panas
mun nyoco kulit nyeletit
gawena teh ngelelewa
muih dipipireun ceuli

eta mahluk boga jarum
seukeut siga ampul suntik
sok nyedotan getih urang
bari nyebarkeun panyakit
urangna jadi muriang
tilu poe tilu peuting

basa malayuna nyamuk
ari ceuk urang mah reungit
misalna mah malaria
reujeung aedes agepti
malaria mah katelah
geus kungsi jadi memedi

lamun badan urang bau
eta teh rea bakteri
anu tuwuh sabab kesang
bakteri staphylococci
reungit teh resepeun pisan
kaambeueun najan tebih

baheula can kapaluruh
naon anu janten margi
obat nyamuk disundutan
bau kebek lebet bumi
ranjang ge dikulambuan
dihias ku kaen kisi

urang papua tos umum
badan dibalur ku gajih
gajih babi biasana
reungit teh kabeh nyalingkir
ku urang ditarurutan
balurna nganggo ‘hand body’

duka tah sakadang nyamuk
moal kitu taki-taki
dilejokeun jadi apal
manehna jadi tarapti
nyieun akal anu anyar
ulah ah gusti pamugi

sok inget jaman kapungkur
babaturan kedul mandi
bet dina sakali mangsa
poho nyundut obat reungit
gigireun kasur manehna
kasarean jadi lali

panto kamer teh ditutup
tapi ngebul katingali
digedor-gedor teu hudang
harita meh ampir-ampir
imah teh rek kahuruan
kasur teh beak sapasi


skmi – 12122010 – 06011432

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s