ADAB TUANG LEUEUT


ULAH BARI NGADEG
[kinanti]

I
lamun urang dahar nginum
dina prakna kudu tartib
ulah sok sakadaekna
tapi make tata titi
malahmandar urang sehat
badan jagjag tur walagri

bu sa’id khudri nyaur
anjeuna teh kantos nampi
hadis dawuh rosulillah
perkawis ngaleueut cai
bari tatih teh dipantrang
hartosna mah kedah calik

anas bin malik ge kitu
nampi hadis oge sami
malahan aya tambihna
pami tuang bari tatih
eta kacida awona
malihan eta teu uni

abu hurairah nyaur
nabi tos ngawanti-wanti
saupami urang hilap
keur tatih ngaregot cai
burakeun pada harita
kitu geuning unggel hadis

dupi kasus kanjeng rosul
ngaleueutna basa tatih
eta mah sabab walurat
harita nuju hareurin
leresan nuju ibadah
kituna teu deui-deui

II
para pakar tos maluruh
sapertos ibrahim rawi
nyaurkeun perkawis syarap
keur nangtung teh hiperaktip
otot peungkeur ranteng urat
henteu sirna wujud pisik

padahal eta teh perlu
badan tenang komo pikir
tuang leueut teu gareuwah
anca rineh tur tarapti
ulah ngadeg lungkuh lengkah
bari gagayem camuil

lamun urang teu ngagugu
syarap beuteung ‘retrokrasi’
neken nu ngadadak kuat
kana jajantung sok nyeri
mun henteu maot ngadadak
kapiuhan bisa jadi


skmi – 27112010

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s