KALAH LUMRAH


OPAT NU KALAH LUMRAH
[pucung]

aya opat perkara anu geus usum
eta tanghara
poe nu Allah tos jangji
balukarna balangsak keur balarea

tadi khotib ngawadi kuring ngarungu
kahiji nyaeta
lamun aranjeun malusrik
ngaduakeun kayakinan ka pangeran

nu kadua doraka urang ka sepuh
ulah rek nyebut ‘ah’
komo wani nganyenyeri
mun dirumpak matak urang teu jamuga

nu katilu lamun jalmi geus ‘bubunuh’
mateni nandasa
boh orok boh aki-aki
saha bae kabeh ge eta doraka

nu kaopat geuningan nu sumpah palsu
sok cidra sulaya
seueur saur ngumbar jangji
teu jeung prakna malah dolim dipilampah

lamun nilik nu opat anu diluhur
asana geus lumrah
cobi tingal dina tipi
naha atuh beuki diieu beuki motah

boa-boa urang oge anu milu
nambahan perkara
dosa nu teu katingali
hiri dengki ingkar papagon pangeran

pami tamah urang sadar leres kitu
hayu rang istigfar
ka gusti nu maha suci
malah mandar dihapunten eta dosa


skmi-19112010

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s