LALAMPAHAN SOBAT MAYA


‘TG’
[kinanti]

upruk aparak ka citanduy
nuturkeun ditukang ngiclik
ampir limpas ka cilacap
citangkolo langensari
nyimpang di erte mang imad
di lakbok geus panen deui

[asmarandana]

nu paranen teh mucekil
si aki ge milu bungah
dikiceupan ku nu gacong
manehna ambon sorangan
marukan naksir enyaan
nu seuri pating cikikik
ningal bujal nu ngaliglag

si aki teh beuki aksi
ngakuna teh da wartawan
padahal mah bandar pare
rancatan jadi saksina
salangna sabeulah pegat
dingkulna ge geus ramijud
katohyan maneh bohongna

katohyan nya jadi kuli
kapaksa bakat ku era
ngayun pacul oge daek
tibatan teu bisa dahar
tapi basa nempo yanmar
mentana teh tambah buruh
lamun nitah diomean

bejana ‘Tukang Giribig’
akalna rada calakan
mendingan ngomean traktor
anu merek yanmar tea
dayana sapuluh peka
dioprek sakeudeung hurung
memang keur alus nasibna

diburuhan teh ditampik
gantina mah pang rereban
hayangna mah jeung cawene
ngan inget bulan puasa
embung nambah nambah dosa
antukna kalah ngaringkuk
reungit anu ngabaturan

balik ngaliwat ciamis
reg eureun di pertiluan
seja mihapekeun sado
ka pulisi nu ngajega
tapi kalah dipariksa
cenah geura nonggeng bujur
bisi aya bom na pesak


skmi-2908201-190091431

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s