HONCEWANG


HONCEWANG
[asmarandana]

eling eling nu dianti
sadar anu diantosan
si kuring tuhu ngadago
siang salira sengserang
wengi mah jadi panyawang
enung teh sapoe jeput
asa hariwang longkewang

sok bilih kasilih ati
kunu mencrang tur pertengtang
wanoja anu daronto
rumasa kuring mah begang
alit jeung tebih ka bodas
tapi engkang masing emut
kuring tos ngawiat tresna

sasih saum nu kamari
pasini urang duaan
basa mulang tas taraweh
pipir tajug basa hujan
sanajan enung teu kebat
tapi bagjana kalangkung
dunya asa nu duaan

waktos engkang nyaur pamit
mulang deui tas lebaran
hate kuring hayang waleh
tapi kecap teh ditahan
sanajan hate ngagulak
mung ngereteg dina kalbu
abdi hoyong dirapalan


skmi 05101431 – 15092010

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s