ISTRI SALINGKUH


SALINGKUH
[asmarandana]

aya anu sedih kingkin
ku talajak pamajikan
sok sanajan beuki kolot
lain sawawa lampahna
tapi na bet sabalikna
ka salaki henteu tumut
cikoah sapopoena

baheula mah geuning lantip
ka caroge hormat pisan
sagala ge teu talangke
nurut kana parentahna
handap asor tur sumerah
taya kecap asal nyebut
rido jeung iklas ngaula

beuki dieu jadi lain
tingkah robah jadi nirca
asa diri bepeng keneh
salaki gering diumbar
gawe teh resep diwedak
di imah ge sering suwung
duka kamana inditna

lamun seug keur boga duit
komo lamun tas gajihan
karesepna ulin ka mol
terusna kakalayangan
alesan macet di jalan
balik ka imah geus subuh
bareng jeung anu kapasar

basa dina hiji peuting
salaki pamit rek nyaba
tapi niat ngadodoho
panasaran rek neangan
ka mana manehna jigna
geuningan bet nurus tunjung
pasini jeung budak ngora

kitu deui kitu deui
tatangga teh nyararita
kuring lapor ka pa erte
seja nangkep pamajikan
hansip ge geus dibejaan
kitu deui jeung pulisi
kabeh enggeus dikolingan

nu dosa jeung nganyenyeri
sarena talibra pisan
basa panto teh digedor
pamajikan sandiwara
cindukul bari ngaringhak
nu pamudana arek kabur
ku hansip geuwat ditewak.


skmi – 25082010

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s